7@7

מיצירותיו הקאמריות של פאול בן חיים הצעיר, שנכתבו בגרמניה טרם עלייתו ארצה.
בביצוע שלישיית המיתרים 'האוזר' והפסנתרנית עפרה יצחקי.

 

לאחר הקונצרט – פגישה של הקהל עם המבצעים והיוצרים על עבודתם האמנותית.

בן חיים הצעיר