צעירים במרכז

משתתפי תכניות המצטיינים של המרכז למוסיקה ירושלים

פרטים נוספים יפורסמו באתר מרכז למוסיקה ירושלים: www.jmc.org.il