חינוך במרכז למוסיקה ירושלים

המרכז למוסיקה ירושלים מטפח את הנגנים המצטיינים בישראל. כל תכנית לימודים לתלמיד נבנית בעצה אחת עם מוסיקאים בעלי שם עולמי מישראל ומחוצה לה, והמגוון הרחב של פעילויותינו, מכיתת אמן בת יום אחד עד לקורסים בני שבועות רבים כולל מגורים, מאפשרים לנו לברור את הפעילויות המתאימות לכל תלמיד בהתאם לצרכיו המיוחדים.
המרכז למוסיקה ירושלים מטפח את הנגנים המצטיינים בישראל. כל תכנית לימודים לתלמיד נבנית בעצה אחת עם מוסיקאים בעלי שם עולמי מישראל ומחוצה לה, והמגוון הרחב של פעילויותינו, מכיתת אמן בת יום אחד עד לקורסים בני שבועות רבים כולל מגורים, מאפשרים לנו לברור את הפעילויות המתאימות לכל תלמיד בהתאם לצרכיו המיוחדים.